უკან დაბრუნებან
ეკოლინგვისტიკა

ეკოლინგვისტიკა

არსებობს მოსაზრება, რომ 21-ე საუკუნეში მსოფლიოში გავრცელებული ენების ნახევარი ვერ გადარჩება, ამას მეტყველებს იუნესკოს კვლევებიც. შესაბამისად, საჭიროა საფრთხეში მყოფი ენების შენარჩუნება. სწორედ ამ გლობალური საკითხის განხილვისას გაჩნდა ტერმინი „ენის ეკოლოგია“, იგივე „ეკოლინგვისტიკა“ (ენის ეკოლოგია - მიმდინარეობა სოციოლინგვისტიკაში, რომელიც სწავლობს ენის არსებობის პირობებს ადამიანთა საზოგადოებაში მისი ფუნქციონირებისთვის არსებული და შესაძლო საფრთხეების თვალსაზრისით. ლინგვისტიკაში ტერმინი დაამკვიდრა ამერიკელმა მეცნიერმა ეინარ ჰაუგენმა. ამავე მნიშვნელობით გვხვდება ტერმინი ლინგვოეკოლოგიაც).

სხვა სიახლეები

ყველა

17-12-2020
საქართველო და აფხაზური ენის კვლევა

უმნიშვნელოვანესია საქართველოს როლი აფხაზური ენის შენარჩუნების პროცესში...

27-12-2020
თანამედროვე აფხაზური ენა

აფხაზური ენა, სამწუხაროდ, მსოფლიოს იმ ენათა რიცხვს ეკუთვნის, რომლებიც ...