პარტნიორები

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
www.rustaveli.org.ge

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
www.mes.gov.ge

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
www.sou.edu.ge

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი