• 17-12-2020
 • საქართველო და აფხაზური ენის კვლევა en

  უმნიშვნელოვანესია საქართველოს როლი აფხაზური ენის შენარჩუნების პროცესში...

 • 27-12-2020
 • თანამედროვე აფხაზური ენა en

  აფხაზური ენა, სამწუხაროდ, მსოფლიოს იმ ენათა რიცხვს ეკუთვნის, რომლებიც ...

 • 22-12-2020
 • ეკოლინგვისტიკა en

  არსებობს მოსაზრება, რომ 21-ე საუკუნეში მსოფლიოში გავრცელებული ენების ნ...