ჩვენი კვლევები

ყველა

თანამედროვე აფხაზთა მეტყველების ნიმუშები - ვიდეო მასალა

The Abkhazian Language and the Georgian Graphics

აჭარაში მცხოვრები აფხაზების ეთნიკური და ენობრივი თვითკუთვნილება

თურქეთში მცხოვრებ აფხაზ მუჰაჯირთა შთამომავლების ეთნიკური და ენობრივი თავისებურებები

აფხაზები დედა ენის, მეორე ენისა და წერა-კითხვის ცოდნის მიხედვით

თბილისში მცხოვრები აფხაზების ენობრივი ისტორიები

#RUSTAVELI

სიახლეები

ყველა

17-12-2020

საქართველო და აფხაზური ენის კვლევა en

უმნიშვნელოვანესია საქართველოს როლი აფხაზური ენის შენარჩუნების პროცესში...

27-12-2020

თანამედროვე აფხაზური ენა en

აფხაზური ენა, სამწუხაროდ, მსოფლიოს იმ ენათა რიცხვს ეკუთვნის, რომლებიც ...

22-12-2020

ეკოლინგვისტიკა en

არსებობს მოსაზრება, რომ 21-ე საუკუნეში მსოფლიოში გავრცელებული ენების ნ...