ჩვენი კვლევები

ყველა

თანამედროვე აფხაზთა მეტყველების ნიმუშები - ვიდეო მასალა

აფხაზური ენა და ქართული გრაფიკა

აჭარაში მცხოვრები აფხაზების ეთნიკური და ენობრივი თვითკუთვნილება

თურქეთში მცხოვრებ აფხაზ მუჰაჯირთა შთამომავლების ეთნიკური და ენობრივი თავისებურებები

აფხაზები დედა ენის, მეორე ენისა და წერა-კითხვის ცოდნის მიხედვით

თბილისში მცხოვრები აფხაზების ენობრივი ისტორიები

#RUSTAVELI

სიახლეები

ყველა

17-12-2020

საქართველო და აფხაზური ენის კვლევა

უმნიშვნელოვანესია საქართველოს როლი აფხაზური ენის შენარჩუნების პროცესში...

27-12-2020

თანამედროვე აფხაზური ენა

აფხაზური ენა, სამწუხაროდ, მსოფლიოს იმ ენათა რიცხვს ეკუთვნის, რომლებიც ...

22-12-2020

ეკოლინგვისტიკა

არსებობს მოსაზრება, რომ 21-ე საუკუნეში მსოფლიოში გავრცელებული ენების ნ...