აფხაზეთის საჯარო სკოლების აფხაზური ენის მასწავლებელების ენობრივი კომპეტენცია

 

 

 

ჩამოსატვირთი ფაილები