• 17-12-2020
 • საქართველო და აფხაზური ენის კვლევა

  უმნიშვნელოვანესია საქართველოს როლი აფხაზური ენის შენარჩუნების პროცესში...

 • 27-12-2020
 • თანამედროვე აფხაზური ენა

  აფხაზური ენა, სამწუხაროდ, მსოფლიოს იმ ენათა რიცხვს ეკუთვნის, რომლებიც ...

 • 22-12-2020
 • ეკოლინგვისტიკა

  არსებობს მოსაზრება, რომ 21-ე საუკუნეში მსოფლიოში გავრცელებული ენების ნ...